Insolvenční právo

Insolvenční řízení se dotýká nejen zájmů úpadce, ale ve stejné míře také zájmů věřitelů. Ať již jste dlužníkem, který není schopen nadále uspokojovat své věřitele nebo naopak máte svoji pohledávku za dlužníkem, o kterém se vede insolvenční řízení, mohu vám pomoci s uplatněním vašich zákonných práv.

Insolvenční právo je velmi složité a široké právní odvětví, které vyžaduje značnou zkušenost a erudici, má-li výsledek insolvenčního řízení spočívat v co nejvyšší míře uspokojení zájmů všech dotčených účastníků. Provedu vás zahájením a následky účinků zahájení insolvenčního řízení, posoudím uplatněné pohledávky věřitelů za majetkem dlužníka.

Posoudím vaši odpovědnost jako jednatele s.r.o. k podání vlastního návrhu na insolvenci.

Provedu sepsání návrhu na oddlužení – „osobní bankrot“.

Zaměřuji se na problematiku odporovatelnosti právního jednání dlužníka, kterým jsou zkrácena práva věřitelů a způsoby uspokojení věřitelů.

Podám za vás přihlášku pohledávky věřitele do insolvenčního řízení.

Pomohu vám uplatnit práva věřitelů na zasedání věřitelských výborů.

Posoudím právní rizika spojená s návrhem reorganizačního plánu s ohledem na přiměřené plnění závazků dlužníka.