Obchodní právo

Pro korporátní klienty zajišťujeme právní servis přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům podnikatelů. Kromě ošetření aktuálních potřeb za vás sledujeme vývoj právní úpravy a z nich vyplývajících povinností podnikatele a na případná nutná opatření vás včas upozorníme.

Jde především o tyto činnosti:

  • administrativa spojená s obchodním rejstříkem, finančním a živnostenským úřadem při zakládání společnosti
  • změny zakladatelských listin podle aktuálních potřeb vaší společnosti
  • analýza a sepis organizačních směrnic a právní regulace pracovněprávních vztahů
  • vymáhání vašich pohledávek, včetně posouzení bonity dlužníka, případně provedu analýzu nároků uplatněných vůči vám vašimi obchodními partnery
  • provedeme kontrolu a přípravu smluv a jiných právních dokumentů
  • zastoupíme vás ve správním řízení a při kontrolách správních orgánů, včetně analýzy kontrolních protokolů z provedené kontroly
  • zajistíme přípravu smlouvy o prodeji podílu společníka a jiných smluvních změnách vlastnické struktury společnosti
  • poskytneme vám účinnou pomoc s likvidací společnosti