Insolvenční právo

Insolvenční řízení se dotýká nejen zájmů úpadce, ale ve stejné míře také zájmů věřitelů. Ať již jste dlužníkem, který není schopen nadále uspokojovat své věřitele nebo naopak máte svoji pohledávku za dlužníkem, o kterém se vede insolvenční řízení, mohu vám pomoci s uplatněním vašich zákonných práv.

Insolvenční právo je velmi složité a široké právní odvětví, které vyžaduje značnou zkušenost a erudici, má-li výsledek insolvenčního řízení spočívat v co nejvyšší míře uspokojení zájmů všech dotčených účastníků. Provedu vás zahájením a následky účinků zahájení insolvenčního řízení, posoudím uplatněné pohledávky věřitelů za majetkem dlužníka.

Posoudíme vaši odpovědnost jako jednatele s.r.o. k podání vlastního návrhu na insolvenci.

Provedeme sepsání návrhu na oddlužení – „osobní bankrot“.

Zaměřujeme se na problematiku odporovatelnosti právního jednání dlužníka, kterým jsou zkrácena práva věřitelů a způsoby uspokojení věřitelů.

Podáme za vás přihlášku pohledávky věřitele do insolvenčního řízení.

Pomůžeme vám uplatnit práva věřitelů na zasedání věřitelských výborů.

Posoudíme právní rizika spojená s návrhem reorganizačního plánu s ohledem na přiměřené plnění závazků dlužníka.