Úprava vztahů Společenství vlastníků jednotek a individuálních vlastníků

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FF3BA94E33FE995CC12581E8002BD902?openDocument&Highlight=0,null,

Důsledkem odstoupení od smlouvy o výstavbě některými z vlastníků stávajících jednotek, v případě výstavby jednotky vestavbou, je zánik smlouvy ve vztahu k těmto vlastníkům. Při výstavbě nové jednotky půdní vestavbou dochází i ke změně velikosti podílů na společných částech stávajících vlastníků jednotek, i proto musí smlouvu o výstavbě v § 17 a násl. zákona o vlastnictví bytů uzavřít všichni vlastníci jednotek v domě. I když tedy smlouva o výstavbě nezanikne ve vztahu k účastníkům, kteří od ní neodstoupili, zánik smlouvy o výstavbě odstoupením byť i jen mezi jedním z vlastníků jednotek a stavebníky má za následek, že stavebníci nemohou stavbu nové jednotky podle smlouvy o výstavbě realizovat.