Výpis článků z rubriky: Novinky

Úprava vztahů Společenství vlastníků jednotek a individuálních vlastníků

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FF3BA94E33FE995CC12581E8002BD902?openDocument&Highlight=0,null, Důsledkem odstoupení od smlouvy o výstavbě některými z vlastníků stávajících jednotek, v případě výstavby jednotky vestavbou, je zánik smlouvy ve vztahu k těmto vlastníkům. Při výstavbě nové jednotky půdní vestavbou dochází i ke změně velikosti podílů na společných částech stávajících vlastníků jednotek, i proto musí smlouvu o výstavbě v § 17 a násl. zákona […]

Číst více

Zánik SJM dohodou a s ní spojené povinnosti katastrální a daňové

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/zanik-spolecneho-jmeni-manzelu-sjm-dohodou Zánik společného jmění manželů dohodou je institutem často doporučovaným, neboť ulehčuje a zejména pak urychluje rozvodové řízení, případně majetkoprávní spory po něm následující. Uzavřením takovéto dohody však povinnosti manželů (pro účely tohoto článku budu tento výraz používat i pro manžele rozvedené) nekončí. Tato otázka nabývá na své důležitosti zejména v případě, kdy obsahem takovéto dohody jsou věci […]

Číst více

Odklony v trestním řízení

http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni

Číst více